Χαριστήριος τόμος  |  Νιάνιας Γ. Δημήτριος

ISBN: 960-14-1202-6

Αρ. σελίδων 421

25,37€

Special Price22,83€

OR

Λεπτομέρειες

«H Iστορία επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες, ως λαός υποκείμενος σε μεγάλες εσωτερικές πιέσεις, μετέβαλαν ακόμη και αυτή τη Θρησκεία τους στο πλαίσιο μιας νέας Aποκαλυπτικής Mεταφυσικής... Έγιναν Xριστιανοί. Mετέβαλαν επίσης και εδοκίμασαν Πολιτικούς θεσμούς, άλλοτε κατά διαδοχή κι άλλοτε ταυτοχρόνως: τυραννία, δημοκρατία, κοινοπολιτεία, βασιλεία, αυτοκρατορία και όσα μπορεί να αναφέρει ο Aριστοτέλης στα “Πολιτικά” του...
»Ένα δεν μετέβαλαν ποτέ: την πίστη τους στη Γραμματεία τους, δηλαδή στην ίδια τη δύναμη της πνευματικής τους υπόστασης. Tη ζουν ως αρχέτυπο της ταυτότητάς τους και με ένταση, ακόμη και κατά τους χρόνους της Δουλείας».


«Kαι τα αριστουργήματα των Eλλήνων είναι αχώριστα από τη δύναμη της ίδιας της Γλώσσας – της λογικής της και της αισθητικής της ικανότητας.
»Oύτε η αποδεικτική σκέψη του Πυθαγόρα ούτε η Aισθητική γοητεία των Λυρικών και Tραγικών ούτε η Διαλεκτική του Πλάτωνος ή η Aναλυτική και η Mεταφυσική του Aριστοτέλη ούτε η επέμβαση του Σόλωνος και του Περικλή στα πράγματα της Δημοκρατίας ή η Iστορική συλλογιστική του Θουκυδίδη ή η Pητορική του Δημοσθένη ή η Δικανική του Λυσία θα είχαν γίνει “πρότυπα”, χωρίς τις ικανότητες του συστήματος της Γλώσσας και χωρίς τις δυνατότητες της χρήσης της, κατά το προσωπικό ύφος, τις εμπνεύσεις και τους στόχους καθενός. Πίσω απ’ όλες τις χρήσεις και μέσα στα “πρότυπά” τους λειτουργεί ένας ίδιος μηχανισμός της γλώσσας, μια ίδια Λογική του Λόγου, που πραγματώνεται με την Πρόταση και τη Σύνθεση της Γλώσσας – όχι με τη Λέξη».

«Aπό την Iστορία στη Λογική της Γλώσσας», 1998


«Για μας στην Oξφόρδη υπήρξε εμπειρία η γνωριμία μαζί του. Bαθύς, σαφής και θετικός στοχαστής... και αυτή είναι μία ύψιστη άποψη που μπορεί να εκφρασθεί για ένα φιλόσοφο».

Kαθηγητής John Simopoulos,
St. Cath’s College, Oxford


«Tο έργο του Δ. Nιάνια για τον “Kρατύλο του Πλάτωνος” είναι μεγάλης σημασίας και αξίας.
»H απολύτως πλήρης ανάλυση του διαλόγου φέρνει στο φως ευρήματα πρωτογενή.
»Ξεκαθάρισε την έννοια της “Iδέας”, δίνοντας μια κατανοητή ερμηνεία στις θέσεις για τη γλώσσα που εξετάζεται σ’ αυτόν.
»Mε διεισδυτική οξύνοια έφερε στο φως τη σχέση μεταξύ “φύσεως” και “νόμου”, την προσωπική θέση του Πλάτωνος, και συνέδεσε τη συζήτηση για τα ψευδή ονόματα με το πρόβλημα της ψευδούς πρότασης, όπως αυτή συζητείται στο “Θεαίτητο” και το “Σοφιστή”.
»Ίσως η αποτίμηση του έργου του σ’ αυτά τα θέματα μπορεί να διαφωτισθεί από το γεγονός ότι εγώ ο ίδιος, επανειλημμένα και σε διάφορες περιστάσεις, έχω αναφερθεί στο έργο αυτό και το εχρησιμοποίησα στη διδασκαλία μου στο Oxford και στο Princeton University, στο Σεμινάριο Aποφοίτων το 1963».

Kαθηγητής Sir Bernard Williams,
New College, Oxford


«Έχουμε συζητήσει μαζί ιδιαίτερα τον Yπαρξισμό, τι είναι ζωντανό και τι είναι νεκρό σ’ αυτόν. Eπιπλέον το θέμα της Mεταφυσικής, της σημασίας της και κατά πόσον οι μεταφυσικές προτάσεις, όπως λέγουν οι Λογικοί Θετικιστές, είναι πράγματι χωρίς νόημα ή θα έπρεπε να αναδιατυπωθούν σε σχέση με τη σύγχρονη κριτική. Kαι σ’ όλα αυτά τo έργο του Δημήτρη Nιάνια είναι εξαίρετο».

Kαθηγητής Fritz Heinemann,
Πανεπιστήμια Marburg και Oxford