Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Βιργινία Μ. Γκιούλη

Η Βιργινία Μ. Γκιούλη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Κλασσική Φιλολογία και Φιλοσοφία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Αρσακείου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Reading U.K., µέλος πολλών διεθνών Εταιρειών Φιλοσοφίας και συνεργάτιδα διεθνών περιοδικών Φιλοσοφίας. Δίδαξε στο Αθήνησι. Το µεθοδολογικό πρίσµα της προβληµατικής της, προκειµένου η ίδια ν’ αντεπεξέλθει στις επιστηµολογικές απαιτήσεις των καιρών, όπως διακριβώνεται σε µακρά σειρά δηµοσιευµάτων, πολυάριθµων επιστηµονικών µονογραφιών, άρθρων σε διεθνή φιλοσοφικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε διεθνή φιλοσοφικά συνέδρια, αφορά στη θήρα του λογικώς αδυνάτου στην φιλοσοφία. Μία «θήλεια» οπτική της οδύνης πέραν κάθε διαχωρισµού φύλου δύναται λοιπόν να εξανθρωπίζει τον καθηµέραν κοινωνικό και πολιτικό βίο. Η συγγραφέας είναι µέλος του Συνδέσµου Υποτρόφων του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ και έχει προσκληθεί επί σειρά ετών «ως διεθνώς αναγνωρισµένη προσωπικότητα στον τοµέα της Φιλοσοφίας µε σεβαστή και υψηλή συνεισφορά στον τοµέα αυτόν» από το INAMORI FOUNDATION, Kyoto, Ιαπωνία, για να υποδείξει υποψήφιες/ους για το Kyoto Prize στη Φιλοσοφία. Ο Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Οµότιµος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών, έχει συµπεριλάβει µονογραφίες της στις Εκδόσεις της Εταιρείας. Ο στοχασµός της, διατείνεται, αποθησαυρίζει Ελληνικά φιλοσοφήµατα παγκοσµιοποιηµένα. Η κοινωνιολογική µεθοδολογία της προετοιµάζει την αναγέννηση του νεοελληνικού κοινωνικού και πολιτικού στοχασµού, προσθέτει. Παρόµοιες ιδέες, υπογραµµίζει, αποτελούν ατού για την διδασκαλία της Φιλοσοφίας σε κάθε Πανεπιστήµιο, για την ίδια την διακίνηση των ιδεών.

Βιβλιογραφία: