Ευχαριστούμε για την εκδοτική σας πρόταση.

Η διαδικασία που ακολουθεί ο εκδοτικός μας οίκος ως προς την αξιολόγηση κειμένων είναι η εξής:

1. Το υλικό θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο και να σταλεί εκτυπωμένο και σε ηλεκτρονική μορφή (stick ή cd) στη διεύθυνσή μας.

2. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δείγμα, παρά μόνο ολοκληρωμένο έργο.

3. Το έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό και μία περίληψη.

4. Σε περίπτωση μη έκδοσης το υλικό δεν επιστρέφεται.

5. Παραλαμβάνοντας το έργο αποστέλλουμε στη διεύθυνσή σας ή στο mail σας την απόδειξη παραλαβής και την Υπεύθυνη Δήλωση.

6. Σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση και την απόδειξη παραλαβής και μας τα αποστείλετε.

Η διεύθυνσή μας είναι
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, με την ένδειξη «Για το εκδοτικό τμήμα»
Σόλωνος 98
Τκ. 106 80
Αθήνα

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής έργων και αξιολόγησης κειμένων; Θα χαρούμε να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία και να σας ενημερώσουμε σχετικά.