Ο Ελληνισμός της διασποράς  |  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τομέας Φιλοσοφίας

ISBN: 960-236-945-0

Αρ. σελίδων 221

13,25€

Special Price11,93€

OR

Λεπτομέρειες

Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα που ανακοινώθηκαν στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Κω με θέμα τον ελληνισμό της διασποράς.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κω και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού στην Κω (5-8 Ιουλίου 1996).
Η επιλογή προφανώς του Αιγαίου και ειδικότερα της Κω, μολονότι prima vista εμφανίζεται αυτονόητη, συναρτάται με τα δεδομένα της συγκυρίας που καθιστούν επιτακτική την πνευματική θωράκιση των νησιών μας. Βέβαια ο τουρκικός επεκτατισμός, τον οποίο ενθαρρύνουν όλες οι μερίδες του στρατιωτικού-πολιτικού πλέγματος εξουσίας στο γειτονικό κράτος, δεν αντιμετωπίζεται με την εθνικιστική υστερία, που συμφύρεται με έναν αύξοντα λαϊκισμό πολλαπλών ευφοριών και έχει αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσματα προς τις ρητές διαθέσεις των εμπνευστών της, αλλά με τη δημιουργία μιας κοινωνίας ικανής να διευρύνει τους δημοκρατικούς της θεσμούς, να αναζωογονήσει βιώσιμα την περιφέρειά της, να εδραιώσει το κοινωνικό κράτος, να εκσυγχρονίσει τις οικονομικές της δομές και να αναζητήσει πολλαπλά ερείσματα με την εκδίπλωση μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.