Ελληνική Γεωμυθολογία (βιβλίο δεύτερο) – Οι Θεοί των Ελλήνων μέχρι την τρίτη γενιά

Συγγραφέας: Μαριολάκος Ηλίας Δ.

Από: 22.50

ISBN: 978-960-14-3638-8

Αριθμός σελίδων: 480

Μετά το κοσµογονικό στάδιο ―Χάος, Γαία, Ουρανός―, τον δηµιουργικό Έρωτα και ορισµένα φυσικογεωγραφικά στοιχεία του ελλαδικού χώρου,
όπως όρη, πόντος κ.ά., έρχεται η τρίτη γενιά, Τιτάνες, Γίγαντες κ.ά., που κυριαρχεί µέχρι την εποχή της Τιτανοµαχίας.

• Άμεσα διαθέσιμο.

Ελληνική Γεωμυθολογία (βιβλίο δεύτερο) – Οι Θεοί των Ελλήνων μέχρι την τρίτη γενιά

Από: 22.50

Κωδικός προϊόντος: ΙΚ058 Κατηγορίες: ,