Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων

Σολταρίδης Συμεών

Ο Συμεών Α. Σολταρίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1952.
Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Χάλκης της Κωνσταντινούπολης και στη
συνέχεια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υποστήριξε
τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύτηκε διδάκτωρ στον τομέα της
Θρησκειολογίας του ίδιου πανεπιστημίου, το 1995, με θέμα: «Η ιστορία
των μουφτειών της Δυτικής Θράκης».

Εχει οργανική θέση στο Α΄ Λύκειο Κομοτηνής, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος
1998-1999 δίδαξε το μάθημα της Θρησκειολογίας στο τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης. Στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος και στο πρώτο εξάμηνο, στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έκανε ανακοινώσεις με θέμα «Η
περιβαλλοντική εκπαίδευση στο τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα».
Διατέλεσε σύμβουλος παιδείας και προϊστάμενος ενημέρωσης στη Διευρυμένη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Εβρου από το Σεπτέμβριο του 1995 έως
το Σεπτέμβριο του 1997, ως αρμόδιος σε θέματα μειονοτήτων και υπεύθυνος
του προγράμματος «Ανταλλαγής Εργαζομένων Leonardo da Vinci».
Σήμερα είναι άμισθος σύμβουλος του προέδρου της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Εβρου σε θέματα μειονότητας, παιδείας και
τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και υπεύθυνος των προγραμμάτων «Κοινωνικού
Αποκλεισμού με Εξειδίκευση σε Θέματα Θρησκευτικών Μειονοτήτων».
Δημοσιογραφεί στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και έχει λάβει μέρος
σε δημοσιογραφικές αποστολές στην Αλβανία, τη Ρουμανία, την Κύπρο, την
Τουρκία και τη Βουλγαρία. Εχει συνεργαστεί με τους ραδιοφωνικούς
σταθμούς Ορεστιάδας, Κομοτηνής και το Πρώτο Πρόγραμμα Αθηνών. Είναι
μέλος της Ενωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
Εχει λάβει μέρος σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια, όπως στο ΣΤ΄
Συνέδριο Διεθνών Σπουδών στη Σόφια, στο Α΄ Συνέδριο Ελληνικών Ιδρυμάτων
στη Λευκωσία, σε επιστημονικές ημερίδες, ενώ έχει δώσει πλήθος διαλέξεων
για ελληνοτουρκικά και μειονοτικά θέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Προσκλήθηκε από τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, το Παιδαγωγικό Τμήμα της
Λευκωσίας, το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη και το
τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ανέπτυξε το
θέμα της εκπαίδευσης και του Τύπου - ΜΜΕ στη μουσουλμανική μειονότητα
της Θράκης. Δίδαξε στο Διαδημοτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης Κομοτηνής - Σαπών τη θεματολογία «Στοιχεία πολιτισμού και
ΜΜΕ». Συνεργάστηκε με το κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, ενώ
παρακολούθησε σεμινάρια για την «Κατάρτιση στελεχών συστήματος
αναπτυξιακού σχεδιασμού - στελεχών νομαρχιακής διοίκησης - εκπαίδευσης
εκπαιδευτών». Για την προσφορά του τιμήθηκε από τη Νομαρχία Εβρου, το
Δ΄ Σώμα Στρατού και το υπουργείο Πολιτισμού.
Εχει αρθρογραφήσει σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και έχει δώσει πλήθος
συνεντεύξεων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς για εθνικά και μειονοτικά θέματα.
Γνωρίζει άπταιστα την τουρκική γλώσσα.
Εχει γράψει τα βιβλία:
1. Η Συρρίκνωση του Ελληνισμού, βιβλίο Α΄, εκδ. Γραφικών Τεχνών
Θράκης και Μπαρμπουνάκη, Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, 1984, 1987.
2. Η Συρρίκνωση του Ελληνισμού, βιβλίο B΄, εκδ. Γραφικών Τεχνών
Θράκης, Κομοτηνή, 1985.
3. Τουρκικά Σχολικά Βιβλία, εκδ. «Εστία», Κομοτηνή, 1986.
4. Τουρκία, Μάθημα Εθνικής Ασφάλειας στα Σχολεία, εκδ. «Εστία»,
Κομοτηνή, 1987.
5. Μουσουλμανική Μειονότητα Δυτικής Θράκης Σήμερα, εκδ.
Νομαρχίας Εβρου και ΣΕΒΕ, Κομοτηνή, 1986.
6. Από την Κρίση του Μαρτίου του 1987... στο Νιαβός, εκδ.
«Εστία», Κομοτηνή, 1988.

Βιβλιογραφία: