Κώττας

Συγγραφέας: Ανδρέου Π. Αντρέας

Από: 13.76

ISBN: 960-14-0614-Χ

Αριθμός σελίδων: 251

Τοιάυται, Κύριε Πρόεδρε, αι εξηγήσειςν τας οποίας μοι έδωκεν ο Άγιος Καστορίας, εξηγήσεις αι οποίαι δεν συμπίπτουσι προς όσας πληροφορίας μοι μετεδώκατε δια του υπ’αριθ. 2419 υμετέρου εγγράφου.

Κατά την ταπεινήν μου γώμηνη Α. Σεβασμιότης μοι απέκρυψεν την αλήθειαν. ο Παύλος Κύρου, ως άλλωστε και ο ίδιος ομολόγησε, διετάχθη να οδηγήση τον στρατόν εκεί, όπου ευρίσκετο ο Κώτε, τον οποίον εννοεί να παραδώσει τοις Τούρκοις ο Μητροπολίτης Γερμανός, πρώτον μεν διότι δεν είχε πλέον εμπιστοσύνην εις αυτόν και δεύτερον, όπως δώση νέον δείγμα πίστεως και αφοσιώσεως εις τους Τούρκους.

• Άμεσα διαθέσιμο.

Κώττας

Από: 13.76

Κωδικός προϊόντος: ΙΔ114 Κατηγορία: