Αρχαία ελληνική γλώσσα α’ γυμνασίου

Συγγραφέας: Μπικάκης Μιχάλης

Από: 15.52

ISBN: 978-960-14-1573-4

Αριθμός σελίδων: 504

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο περιέχει:

Εισαγωγικό σχόλιο για το συγγραφέα και το έργο από το οποίο προέρχεται το
απόσπασμα
Κείμενο-Μετάφραση σε συνεχή λόγο και αντιστοίχιση
Πλήρη Γλωσσική-Γραμματική Ανάλυση
Συντακτική Ανάλυση
Νοηματική Απόδοση
Ομόρριζα
Ερμηνεία των λέξεων του λεξιλογικού πίνακα με παραδείγματα χρήσης και συνώνυμα-αντώνυμα
Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου (νοηματικές, λεξιλογικές,
γραμματικο-συντακτικές)
Θεωρία Παραγωγής Λέξεων
Θεωρία Γραμματικής-Συντακτικού
Πρόσθετες Ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους (νοηματικές, λεξιλογικές, γραμματικο-συντακτικές)
Μετάφραση και απαντήσεις στις ερωτήσεις των Παράλληλων Kειμένων
Κριτήρια Αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους

Συγκεντρωτικούς πίνακες:
α) ρημάτων των 18 ενοτήτων του
σχολικού βιβλίου
β) επιθέτων των 18 ενοτήτων του
σχολικού βιβλίου
γ) ουσιαστικών των 18 ενοτήτων του
σχολικού βιβλίου

• Προσωρινά μη διαθέσιμο.

Εξαντλημένο

Κωδικός προϊόντος: ΕΒ133 Κατηγορίες: ,