Περιβάλλον και σύγχυση  |  Τζέρστενφελντ Μάνφρεντ

ISBN: 960-14-0061-3

Αρ. σελίδων 457

22,42€

Special Price20,18€

OR

Λεπτομέρειες

«Όταν το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε στην ιταλική μετάφραση, το 1993, προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και αντιπαράθεση στα μέσα ενημέρωσης. Ήταν η πρώτη φορά που ένας συγγραφέας είχε προσπαθήσει να παράσχει στον επιχειρηματία μια γενική άποψη αυτού του περίπλοκου νέου τομέα. Τότε, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έγραφα σημείωμα για την ελληνική μετάφραση.
»Το βιβλίο αυτό δείχνει πόσο αλληλένδετες είναι οι διάφορες πτυχές των προβλημάτων του περιβάλλοντος. Παρέχει μια ανασκόπηση πολλών σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων, όχι μόνο για τους επιχειρηματίες και τους κρατικούς υπευθύνους, αλλά και για τον απλό αναγνώστη που θέλει να κατανοήσει αυτό το πεδίο με τις τόσο δαιδαλώδεις περιπλοκές.
»Τα προβλήματα του περιβάλλοντος απαιτούν μια συνεκτική προσέγγιση. Οι μεθοδολογίες και τα εργαλεία ανάλυσης θα πρέπει να βελτιωθούν. Όπως και σε άλλους κοινωνικούς τομείς, θα πρέπει να οριστούν οι προτεραιότητες και να διοχετευτούν οι πόροι εκεί όπου θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη ωφέλεια. Στο σημείο αυτό, για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων, είναι απαραίτητη μια βαθύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος από εκείνην που εμφανίζουν πολλοί διαμορφωτές πολιτικής στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς τομείς.
»Διαβάζοντας το βιβλίο του Gerstenfeld, θα καταστεί σαφές ότι το μέλλον τής βελτίωσης του περιβάλλοντος έγκειται στη συνεργασία του κράτους, του τομέα των επιχειρήσεων, των εργατικών σωματείων, των περιβαλλοντιστών και άλλων εθελοντικών οργανώσεων. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο θέμα παραγωγών, αλλά και καταναλωτών.
»Στο πλαίσιο αυτό, το Περιβάλλον και Σύγχυση, που τώρα περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές και στην τοπική κατάσταση, μπορεί ν’ αποβεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής πραγματικότητας στην Ελλάδα.»

Massimo Giudici
Πρόεδρος Δ.Σ. Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ