Νέος σχολικός άτλας Ευρώπης-Κόσμου  |  Αποστολόπουλος Ανδρέας

ISBN: 978-960-14-1588-8

Αρ. σελίδων 64

10,70€

Special Price9,63€

OR

Λεπτομέρειες

Ένα εντυπωσιακά περιεκτικό, προσιτό στο μαθητή και διδακτικά αξιοποιήσιμο βοήθημα, που συνοδεύεται από ένα φροντισμένο ένθετο ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

  • Διευρύνει τη γεωγραφική μάθηση, στηρίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα, διευκολύνει το διδακτικό έργο του δασκάλου.

  • Περιλαμβάνει τρισδιάστατες εικόνες του αναγλύφου και χάρτες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να στηρίζουν τη σχολική μάθηση.

  • Περιέχει πρόσθετο διδακτικό υλικό (στατιστικά στοιχεία και πίνακες, ιστογράμματα, κλιματογραφήματα, πληροφοριακά κείμενα, φωτογραφίες και άλλα), το οποίο στηρίζει διδακτικές δραστηριότητες και ενεργοποιεί την κριτική σκέψη, δίνοντας κίνητρο για επιπλέον έρευνα και μάθηση.

  • Αποτυπώνει τα σύγχρονα προβλήματα της ανθρωπότητας (ανισότητες στον κόσμο, υπερπληθυσμός, αστικοποίηση, περιβαλλοντικά προβλήματα κ.λπ.).

  • Αναλύει με παραδείγματα και ασκήσεις δυσνόητες έννοιες (η χαρτογράφηση και οι δυσκολίες της, η κλίμακα, η τροφική αλυσίδα και άλλα).

  • Αναδεικνύει τον ελληνικό ιστορικό χώρο (Μεσόγειος, Βαλκάνια, Μικρά Ασία, Εύξεινος Πόντος και Ελληνισμός).

  • Δίνει έμφαση στον ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο (Ευρωπαϊκή Ένωση: Νόμισμα, Ιστορική Εξέλιξη, Εισόδημα, Ανεργία) και αναδεικνύει την ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο αλλά και στην ιστορική της διάσταση.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :