Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Μαντζαρίδου Αρχοντία

Η Αρχοντία Μαντζαρίδου είναι εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακή ειδίκευση (Master) στην «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών) και ειδική επιμόρφωση στην Εκπαιδευτική Εφαρμογή της Πληροφοριακής-Επικοινωνιακής Τεχνολογίας (Πανεπιστήμιο του Portsmouth). Έχει διδάξει, σε θεσμούς επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών, θεματικές σχετικές με την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει επίσης μετάσχει σε συνέδρια με ανακοινώσεις και σε συλλογικούς τόμους με δημοσιεύσεις σχετικές με τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού με έμφαση στα υπερμέσα. Στην διδακτορική της διατριβή, που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιχειρεί να διερευνήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την πρόληψη των παιδιών από τις εξαρτήσεις.

Βιβλιογραφία: