Ελληνική Γεωμυθολογία (βιβλίο δεύτερο) - Οι Θεοί των Ελλήνων μέχρι την τρίτη γενιά  |  Μαριολάκος Ηλίας Δ.

ISBN: 9789601436388

Αρ. σελίδων 480

24,00€

Special Price21,60€

OR

Λεπτομέρειες

Μετά το κοσµογονικό στάδιο ―Χάος, Γαία, Ουρανός―, τον δηµιουργικό Έρωτα και ορισµένα φυσικογεωγραφικά στοιχεία του ελλαδικού χώρου, όπως όρη, πόντος κ.ά., έρχεται η τρίτη γενιά, Τιτάνες, Γίγαντες κ.ά., που κυριαρχεί µέχρι την εποχή της Τιτανοµαχίας. Στη συνέχεια οι τρεις µεγάλοι Τιτάνες, Ωκεανός, Άτλας και Κρόνος, ανοίγουν τους διηπειρωτικούς και υπερπόντιους δρόµους για την εξάπλωση των Πρωτο-Ελλήνων αρχικά και των προϊστορικών Ελλήνων στη συνέχεια στα πέρατα του κόσµου.

Άλλοτε από αναφορές και άλλοτε από αρχαιολογικά ευρήµατα, αποδεικνύεται η παρουσία των προϊστορικών Ελλήνων από τη χώρα των Υπερβορείων µέχρι τους Αιθίοπες και από τις Ινδίες µέχρι «...την µεγάλην ηπειρον, ηφ’ης η µεγάλη περιέχεται κύκλω θάλαττα...» (Πλούταρχος), δηλαδή τη Βορειοανατολική Αµερική.
 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συρραφή αποσπασμάτων από την πραγματεία του συγγραφέα: Εισαγωγή στη Γεωμυθολογία. Γεωλογικό και Φυσικογεωραφικό Δυναμικό, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, 2018. (18.0 Mb)

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :