Το βιβλίο της γλώσσας ΣΤ' δημοτικού τεύχος α'  |  Κριεμπάρδης Γιώργος&Χριστοπούλου Έφη

ISBN: 960-14-1314-6

Αρ. σελίδων 165

OR

Λεπτομέρειες

Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο
Λέξεις... Φράσεις... Κείμενα...

 • Διαθεματικότητα
 • Ανάπτυξη γραμματικών και συντακτικών
  στοιχείων
 • Συμπληρωματικές ασκήσεις για εφαρμογή
  και εμπέδωση
 • Κριτική προσέγγιση στις λύσεις
  των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου
  και του τετραδίου εργασιών