Ο Κοστολόγος ΙΙ  |  Βάντσης Δημήτρης

ISBN: 978-960-14-3781-1

Αρ. σελίδων 304

24,99€

Special Price22,50€

OR

Λεπτομέρειες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η κοστολόγηση είναι, πάνω από όλα, ένα εργαλείο διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών και όχι μια λογιστική διαδικασία που διευκολύνει τις εργασίες των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Άρα, σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που εξάγονται θα πρέπει να έχουν την πληροφόρηση και τη μορφή που επιθυμεί η διοίκηση της επιχείρησης, έτσι ώστε να δύναται να λαμβάνει τις καταλληλότερες αποφάσεις. Οπότε, εάν το Management μιας ταιρείας επιθυμεί την ανάλυση σε κέντρα κέρδους (profit centers) ή τον προσδιορισμό του νεκρού σημείου (breake-even point), ή οποιασδήποτε άλλης σημαντικής μεταβλητής όπως το spread, το τμήμα κοστολόγησης οφείλει να προσαρμοστεί αναλόγως.


Όλα τα παρουσιαζόμενα περιστατικά είναι πραγματικά, προέρχονται από εφαρμογές κοστολόγησης που υλοποιήθηκαν με την πολύτιμη συνεργασία στελεχών των εταιρειών και των οργανισμών που κληθήκαμε να υποστηρίξουμε. Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται συστήματα κοστολόγησης που έπρεπε να δημιουργηθούν εκ του μηδενός, καθώς επίσης και ορισμένα προβλήματα που τέθηκαν στον κοστολόγο από τις εκάστοτε διοικήσεις των επιχειρήσεων.

Τα προτεινόμενα συστήματα και οι λύσεις των προβλημάτων δεν είναι μοναδικά και ίσως όχι τα καλύτερα δυνατά. Είναι όμως παραδεκτά και υλοποιημένα. Ούτως ή άλλως στην ίδια επιχείρηση μπορούν να εφαρμοστούν τελείως διαφορετικά συστήματα, αναλόγως των επιθυμιών της διοίκησης, των διαθέσιμων πληροφοριών και της εκάστοτε υπάρχουσας οργάνωσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :