Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Θεόδωρος Χ. Αναστασίου

Ο Θεόδωρος Χ. Αναστασίου είναι διπλωματούχος (M.Sc.) του
τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών του κλάδου Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Επίσης είναι καθηγητής του τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Λάρισας.
Εκτός του συγγράμματος αυτού έχει γράψει ακόμα και τα παρακάτω έργα:
Λογιστική Εταιρειών - Θεωρητική και Εφαρμοσμένη

(Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη), Κοστολόγηση με την Ομάδα 9 του ΓΛΣ
(Εκτυπώσεις ΤΕΙ Λάρισας, 2001) στο πλαίσιο του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ
και Μεθοδολογία Εκπονήσεως Οικονομοτεχνικών Μελετών (Εκτυπώσεις ΤΕΙ
Λάρισας, 1998) στο πλαίσιο του μαθήματος Οικονομοτεχνικές Μελέτες.

Βιβλιογραφία: