Αρχαία ελληνική γλώσσα γ` γυμνασίου  |  Μπικάκης Μιχάλης

ISBN: 978-960-14-1657-1

Αρ. σελίδων 423

17,25€

Special Price15,52€

OR

Λεπτομέρειες

Το εκπαιδευτικό αυτό βιβλίο περιέχει:

 • Εισαγωγικό σχόλιο για το συγγραφέα και το έργο από το οποίο προέρχεται το απόσπασμα
 • Κείμενο-Μετάφραση σε συνεχή λόγο και αντιστοίχιση
 • Πλήρη Γλωσσική-Γραμματική ανάλυση
 • Συντακτική Ανάλυση
 • Νοηματική απόδοση
 • Ομόρριζα
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου (νοηματικές, λεξιλογικές, γραμματικές, συντακτικές)
 • Θεωρία Σύνθεσης Λέξεων
 • Θεωρία Γραμματικής-Συντακτικού
 • Πρόσθετες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους (νοηματικές, λεξιλογικές, γραμματικές, συντακτικές)
 • Μετάφραση και απαντήσεις στις ερωτήσεις των Παράλληλων Κειμένων
 • Κριτήρια Αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους
 • Συγκεντρωτικούς πίνακες και για τις 12 ενότητες του σχολικού βιβλίου:
  α) ουσιαστικών·
  β) επιθέτων·
  γ) ρημάτων·
  δ) αρχικών χρόνων των ρημάτων.