Ευρώ - Το νέο νόμισμα  |  Σταμπόγλης Διονύσιος

ISBN: 960-14-0331-0

Αρ. σελίδων 221

10,71€

Special Price9,64€

OR

Λεπτομέρειες

Από την 1/1/2002 θα ξεκινήσει η ανταλλαγή των χαρτονομισμάτων και των νομισμάτων του ευρώ σε όλα τα επίπεδα. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια, οι συντάξεις, οι πληρωμές μας και οι εισπράξεις μας θα γίνονται σε ευρώ και οι δραχμές θα αποσύρονται σταδιακά έως ότου διακοπεί εντελώς η χρήση τους.
Είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε καταρχήν τις επερχόμενες αλλαγές και να προλάβουμε το τρένο της προσαρμογής κατά το μεταβατικό στάδιο του ενός μόνο έτους (οι άλλες έντεκα χώρες διαθέτουν τρία χρόνια προσαρμογής, αφού εντάχθηκαν στην «ευρω-ζώνη» από την 1/1/1999); Και ακόμα περισσότερο, θα είμαστε σε θέση να περάσουμε από τη δραχμή στο ευρώ;
Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να παράσχει την ευκαιρία να διατυπωθούν ερωτήματα και να ευαισθητοποιηθεί κάθε κλάδος και τομέας, καθώς και κάθε αρμόδιο φυσικό πρόσωπο να αρχίσει να ασχολείται με το σημαντικό αυτό θέμα.