Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

Ζορµπάς Γεώργιος Χ.

Ο Γεώργιος Χρυσ. Ζορµπάς γεννήθηκε στην Πάτρα, στην οποία και ετελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Εφοίτησε στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και µετά την αποφοίτησή του ασχολήθηκε για λίγο χρόνο µε την δικηγορία, ακολούθως δε εισήλθε στον δικαστικό κλάδο. Εχρηµάτισε Εισαγγελεύς Πρωτοδικών στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς και Αντεισαγγελεύς και Εισαγγελεύς Εφετών κυρίως στην Αθήνα, διακριθείς στον χειρισµό σηµαντικών υποθέσεων που επηρέασαν την δηµόσια ζωή.

 
Κατά την δεκαετία του 1990 εδίδαξε Ποινικό ?ίκαιο και Ποινική ?ικονοµία στους σπουδαστές - υποψηφίους αξιωµατικούς της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, διετέλεσε δε, κατά την τριετία 1990-1993, και µόνιµο µέλος της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου ?ικαιοσύνης. Μετά την θητεία του ως Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, αναµιχθείς στη δηµόσια ζωή διετέλεσε Γενικός Γραµµατεύς του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατά την διετία 2004-2006 και, στη συνέχεια, Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέµησης Εγκληµατικών Εσόδων µέχρι του Ιουλίου 2008.
 
Στα κύρια ενδιαφέροντά του υπήρξε πάντοτε η µελέτη της Ιστορίας.
 

Βιβλιογραφία: