Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Νανόπουλος Αντώνης

Ο Αντώνης Νανόπουλος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Στα γυμνασιακά χρόνια του εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Το 1972 πέρασε με υποτροφία
στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., από όπου αποφοίτησε το 1976. Λόγω του ενδιαφέροντός του για τη
φορολογία άφησε σύντομα τον ιδιωτικό τομέα και το 1979, κατόπιν διαγωνισμού,
υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Το 1981 βρίσκεται στην Υπηρεσία Σχέσεων με
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Παράλληλα γίνεται μέλος της Επιτροπής που ετοίμαζε την
εφαρμογή του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην ομάδα εργασίας που
υπολόγισε το ισοδύναμο αποτέλεσμα από την εφαρμογή του Φ.Π.Α. Την ίδια περίοδο
κάνει στην Πάντειο το μεταπτυχιακό του, με ειδίκευση στα στατιστικά υποδείγματα
υπολογισμού φορολογικών μεταβλητών σε περιφερειακό επίπεδο. Μετά από σύντομη
μετεκπαίδευση στο Διεθνές Ινστιτούτο Φορολογικών Σπουδών, επιστρέφει το 1986
στην Ελλάδα. Από το 1987 μέχρι τον Ιούνιο του 1989 έχει θέση συμβούλου του τότε
Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Τσοβόλα. Αργότερα επιστρέφει στα φορολογικά
καταστήματα ως ελεγκτής, όμως η εκπροσώπηση της Ελλάδας στις επιτροπές
εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α. του δίνουν τη δυνατότητα
ενασχόλησης με θέματα οργανωτικής δομής και τεχνικών ελέγχου. Το 1993 το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα FHARE του δίνει τον τίτλο του εμπειρογνώμονα για φορολογικά
θέματα. Με αυτή την ιδιότητα το 1994 βοηθά την κυβέρνηση της Βουλγαρίας στην
εφαρμογή του Φ.Π.Α., εκπαιδεύοντας τους ελεγκτές σε τεχνικές ελέγχου. Οι
προσκλήσεις για ομιλίες σε φορολογικά θέματα είναι συνεχείς.
Το 1996, ως τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών, βοηθά στην αναμόρφωση
των ελεγκτικών διαδικασιών σε συνεργασία με την αμερικανική Εφορία (IRS) και
συμμετέχει με Βρετανούς συναδέλφους σε κοινό φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο
ευρωπαϊκού προγράμματος.
Από το 1998 μέχρι σήμερα παραμένει σε μάχιμες θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο
Οικονομικών. Παράλληλα συμμετέχει σε συνέδρια και ευρωπαϊκά προγράμματα (Τουρκία
2005, Κύπρος 2006-2007), διδάσκει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και στη Σχολή
Επιμόρφωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Μνημονεύει πάντα τη συμμετοχή του ως
εισηγητή στο συνέδριο που διοργάνωσαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου η αιγυπτιακή
κυβέρνηση και η ελληνική παροικία της χώρας, με τίτλο «Ελλάδα - Αίγυπτος, στο
κατώφλι του 2000». Θέμα της εισήγησής του ήταν τα φορολογικά κίνητρα ως
παράγοντας ανάπτυξης.
Είναι παντρεμένος από το 1977 με τη Βέρα Σεραφίγκου και πατέρας τριών παιδιών.

Βιβλιογραφία: