Οργανωτική δομή της φορολογικής διοίκησης

Συγγραφέας: Νανόπουλος Αντώνης

Από: 9.13

ISBN: 978-960-14-2065-3

Αριθμός σελίδων: 132

Προσεγγίζοντας τα ζητήματα φορολογικής οργάνωσης των
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα καταγράφουν οι διεθνείς οργανισμοί για
λογαριασμό των φορολογικών διοικήσεων κάθε χώρας της Ε.Ε. αλλά και για τον
Ο.Ο.Σ.Α., η πρώτη εντύπωση είναι ότι ένα άριστο σύστημα φορολογικής οργάνωσης
οφείλεται στην ικανότητα και την κατάρτιση των υπαλλήλων, στην τεχνολογική και
τεχνοκρατική υποστήριξη της φορολογικής διοίκησης, σε άλλες σχετικές παραμέτρους
ή και σε συνδυασμό αυτών.

• Άμεσα διαθέσιμο.

Οργανωτική δομή της φορολογικής διοίκησης

Από: 9.13

Κωδικός προϊόντος: ΙΔ302 Κατηγορία: