Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Μαυρομμάτης Άρης

Ο Άρης Μαυροµµάτης έχει σπουδάσει Μαθηµατικά. Είναι επιστηµονικός σύµβουλος στο Μουσείο Ηρακλειδών, διδάσκων στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας στο διά βίου τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών και σύµβουλος παιδαγωγικού έργου σε νηπιαγωγεία.
Κύριο αντικείµενό του είναι η έρευνα, η οποία εστιάζεται στην προσέγγιση των µαθηµατικών εννοιών µέσα από αλληλεπιδραστικά αντικείµενα και κυρίως µέσα από τα έργα Τέχνης. Δηµοσιεύσεις του περιλαµβάνονται σε ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά, ενώ έχει συµµετάσχει σε συνέδρια µε κριτική επιτροπή µε περισσότερες από 30 εργασίες. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό µε κύριο αντικείµενο τα Μαθηµατικά, τη Φιλοσοφία και την Τέχνη. Αρθρογραφεί σε εφηµερίδες µε θέµατα εκπαιδευτικά και σχετικά µε τον συµπληρωµατικό ρόλο της εκφραστικότητας της Τέχνης και της λογικής των Μαθηµατικών. Είναι συγγραφέας µαθηµατικών βιβλίων και επιτοµών για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών µέσα από το περιβάλλον της Τέχνης.

Βιβλιογραφία: