Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Βασιλείου Θάνος

O Θάνος Bασιλείου γεννήθηκε το 1959. Πήρε πτυχίο Γεωπόνου και
δουλεύει στην επαρχία μέχρι σήμερα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 η επιθυμία του για βαθύτερη γνώση του Iερού και η εσωτερική
του αναζήτηση του φανέρωσαν τον προσωπικό του Δρόμο για την επίτευξη του σκοπού
της ύπαρξής του. Θέλοντας να μοιραστεί την εμπειρία του με άλλους αναζητητές του
δικού τους Δρόμου, έγραψε κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του από ένα σοβαρό
ατύχημα (που του έδωσε άφθονο ελεύθερο χρόνο) το ιστορικό-εσωτερικό μυθιστόρημα
Iάσων.

Βιβλιογραφία: