Κυβερνώσα αριστερά

Συγγραφέας: Σκανδαλίδης Κώστας Γ.

Από: 16.43

ISBN: 978-960-14-1887-2

Αριθμός σελίδων: 268

«Πριν από ένα χρόνο, σε µια κρίσιµη για το ΠΑΣΟΚ στιγµή, είχα την αποκοτιά να διεκδικήσω την ηγεσία της παράταξής µας και το θράσος να µιλήσω για την Κυβερνώσα Αριστερά. Πιστεύω βαθιά ότι, αν η Μεταπολίτευση ήταν υπόθεση κάθε πατριώτη και δηµοκράτη σε αυτό τον τόπο, η Νέα Μεταπολίτευση είναι υπόθεση των προοδευτικών του δυνάµεων. Πιστεύω βαθιά ότι µια προοδευτική διακυβέρνηση που συγκροτείται από αυτές τις δυνάµεις θα µεταφέρει την αντιπαράθεση από τον άγονο δικοµµατισµό σε έναν πραγµατικό διπολισµό ανάµεσα στην πρόοδο και στη συντήρηση, ανάµεσα στην Κυβερνώσα Αριστερά, η οποία µπορεί να εγγυηθεί τις δηµοκρατικές ανατροπές που απαιτούνται, και στη νεο-∆εξιά, την οποία είδαµε, βιώσαµε και απορρίπτουµε. Πιστεύω βαθιά ότι οι συνθήκες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ύστερης παγκοσµιοποίησης, επαναφέρουν τις αναγκαίες διαχωριστικές γραµµές και επιτρέπουν στις προοδευτικές, σοσιαλδηµοκρατικές, αριστερές δυνάµεις, από ευνοϊκότερη θέση, να προτείνουν ένα δρόµο για την Ελλάδα της Ευηµερίας και για την Ευρώπη των Λαών σε έναν κόσµο καλύτερο και δικαιότερο. Πιστεύω βαθιά ότι το δικαίωµα στην ευηµερία δεν είναι µόνο ανάγκη ή διεκδίκηση, είναι η ίδια η ουσία µιας προοδευτικής στρατηγικής. Είναι το όραµα και η διεκδίκηση συνάµα µιας σύγχρονης και επίκαιρης Αριστεράς. Είναι η κοινή απαίτηση κάθε ανθρώπου που µπορεί να συµβάλει στην ανασυγκρότηση της χώρας, καλυτερεύοντας τη ζωή του. Και οι δυνάµεις που θα το υπηρετήσουν δε θα αθροίσουν ηγεσίες, ηγετικές οµάδες ή πρόσωπα των οποίων οι στόχοι και η στάση δε συνάδει µε τις ανάγκες που γεννά η εποχή. ∆ε θα αθροίσουν καν κόµµατα που έχουν στραµµένο το βλέµµα προς τα πίσω και βολεύονται στις παγιωµένες σχέσεις και στις ουτοπικές ή µεροληπτικές επιδιώξεις τους. Ανατροπή τώρα και κάτωθεν! Όσοι το αντιληφθούν, θα είναι την επόµενη µέρα από την πλευρά των νικητών της ιστορίας. Όσοι το προσπεράσουν, θα ξεπεραστούν από τα πράγµατα».

• Άμεσα διαθέσιμο.

Κυβερνώσα αριστερά

Από: 16.43

Κωδικός προϊόντος: Ι297 Κατηγορία: