Η κίνηση των ιδεών στη Γαλλία

Συγγραφέας: Οικονόμου Μαρία

Από: 18.26

ISBN: 978-960-14-1842-1

Αριθμός σελίδων: 487

To αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι η ανάλυση και η
κριτική των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στη γαλλική και στην ελληνική κουλτούρα κατά
την περίοδο 1950-1970, μια εικοσαετία μεγάλης σημασίας από κοινωνικο-ιστορική
άποψη, καθώς επίσης και από την άποψη της κίνησης των ιδεών τόσο στη Γαλλία όσο
και στην Ελλάδα. Επιχειρείται η συγκριτική μελέτη της γαλλικής και της ελληνικής
πραγματικότητας κατά τη μεταβατική περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία
οδήγησε στην οικονομικο-πολιτισμική άνθηση των «τριάντα ένδοξων χρόνων» στη
Γαλλία: από το 1945-1975. Ένα τέτοιο θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι ερευνά
πιθανές απαντήσεις σε ένα από τα κεντρικά ζητήματα της σύγχρονης
πολυπολιτισμικής κοινωνίας, το ζήτημα της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών στο
Παρίσι, ένα χώρο όπου συναντώνται όλες οι κουλτούρες της υφηλίου.

• Άμεσα διαθέσιμο.

Η κίνηση των ιδεών στη Γαλλία

Από: 18.26

Κωδικός προϊόντος: ΙΔ258 Κατηγορίες: ,