ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΙΜΕΝΟΥ «Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ»

Νομίζω –χωρίς να είμαι καθ’ύλην αρμόδιος κριτικός- ότι το βιβλίο διακρίνει ο ορθολογισμός. Ο ορθολογισμός προέρχεται από το λατινικό ratio που σημαίνει λόγος και αποδίδεται στον μεγάλο μελετητή τον Αριστοτέλη, ιερό Θωμά Ακινάτη και αποδίδει την ικανότητα του υποκειμένου να αναγνωρίζει και να παραδέχεται το είναι των όντων και την καθ’ αυτού υπόστασή τους. Έτσι διακρίνουμε τους πρωταγωνιστές του «Κλέφτη των σκουπιδιών», την εξέλιξή τους –στην πλοκή του έργου- τον αυτοπροσδιορισμό τους και τη διάστασή τους σε πραγματικούς χρόνους και όχι υποθετικούς: δηλαδή στην αντίφαση της «ηθικής ελευθερίας».

Τα πρόσωπα του κ. Σιμενού προσπαθούν να υποτάξουν τη φύση τους, δεν δέχονται κριτική, κινούνται στη σφαίρα της «ελεύθερης» επιλογής τους, και δημιουργούν χωρίς νοσηρές αυθαιρεσίες και πνευματισμούς την όποια «απομύθοποίησή τους. Προσπαθεί ο δημιουργός κ. Σιμενός να τονίσει ότι, η εξέλιξη των καταστάσεων έρχεται από τη φύση των ανθρώπων και η προσπάθεια εξασφαλίζει τη σειρά των πραγμάτων και τα μετουσιώνει σε μια ψυχική υπέρβαση του πραγματικού ηθικού κώδικα των τετελεσμένων. Αυτή η εξέλιξη νοηματοδοτεί το μέγεθος, τον ρυθμό και την αρμονία του περιθωρίου των κολασμένων.

Οι γενεαλογικοί πίνακες δίνουν, στους πρωταγωνιστές, τη σταθερή τους θέση και υποτάσσουν την πραγματικότητα των φαινομένων σ’ένα συνοπτικό σύστημα που προσδιορίζει τον ατελείωτο δρόμο καταγωγής τους και ό,τι πήραν από το σύστημα, τις αρχές και τους κανόνες της όποιας προβληματικής πορείας τους.

Το όποιο σωστό για τον κ. Κ. Σιμενό, το αφήνει στον αναγνώστη, και καλλιεργεί με υποδειγματικό τρόπο –λίγο σεναριακά- τον προβληματισμό που είναι γνώρισμα κυρίως των πρωταγωνιστών. Το αν, ο προβληματισμός αυτός είναι δίκαιος ή σωστός με τον ευρύ κοινωνικό καθωσπρεπισμό, τον αφήνει σε μας να αποδώσουμε εάν είναι γόνιμος, ειλικρινής και αντικειμενικός. Είναι δόγμα η αντικειμενικότητα; Είναι διάλογος η αλήθεια; Τότε ο σκοπός τι είναι; Η αμφισβήτηση πού οδηγεί; Ποιος δοκιμάζει πρώτος;

Διαβάστε με προσοχή και ξαναδιαβάστε τον «Κλέφτη των σκουπιδιών». Είναι ένα ψυχοκοινωνικό ταξίδι. Είστε έτοιμοι για ένα…ταξίδι στον εαυτό σας;

Αφήστε τον Κ. Σιμενό να σας οδηγήσει…

 

Μιχάλης-Θαλής Πουλαντζάς

Ομ. Καθηγητής Κοινωνικής ψυχολογίας Κ. Πανεπιστημίου Ρώμης