ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ

Στο τρίτο βιβλίο περιγράφονται οι δραστηριότητες των θεών της 4ης γενιάς, σύμφωνα με το γενεαλογικό...

ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΙΜΕΝΟΥ «Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ»

Νομίζω –χωρίς να είμαι καθ’ύλην αρμόδιος κριτικός- ότι το βιβλίο διακρίνει ο ορθολογισμός. Ο ορθολογισμός...