Βυζάντιο  |  Άνγκολντ Μάικλ

ISBN: 960-14-0784-7

Αρ. σελίδων 301

15,29€

Special Price13,76€

OR

Λεπτομέρειες

Το βιβλίο του Μάικλ Άνγκολντ αναφέρεται συνοπτικά στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η οποία διαδέχτηκε τη Ρωμαϊκή. Το Βυζάντιο ήταν μια ελληνική πόλη στο Βόσπορο που απέκτησε σημασία το 324 μ.Χ., όταν επανιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μέγα και ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. Μια από τις υπερέχουσες πόλεις του Μεσαίωνα, η Κωνσταντινούπολη, η Βασιλεύουσα Πόλη των Βυζαντινών, έπαιξε ζωτικό ρόλο κατά το Μεσαίωνα, όπου εμφανίστηκαν τρεις ξεχωριστοί πολιτισμοί: ο βυζαντινός, ο δυτικοχριστιανικός και ο ισλαμικός.
    Το Βυζάντιο - Η Γέφυρα από την Αρχαιότητα στο Μεσαίωνα περιγράφει την ανάπτυξη και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της βυζαντινής τέχνης και κοινωνίας. Ο συγγραφέας αρχίζει από την Κωνσταντινούπολη, απ' όπου ανέτειλε η νέα αυτοκρατορία, και εξετάζει την πόλη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο του πρώιμου Μεσαίωνα. Δείχνει πώς η ίδρυση και η μεταγενέστερη ανάπτυξη της πόλης άλλαξε την ισορροπία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μετέφερε το κέντρο βάρους ανατολικά. Περιγράφει την εμφάνιση πολιτικών φατριών και τις επιπτώσεις στην πολιτική ζωή. Αναλύει τον κατακερματισμό της κουλτούρας της ύστερης αρχαιότητας και φωτίζει την αντίδραση των μουσουλμάνων και των δυτικών στη βυζαντινή εικονομαχία.
    Ο Μάικλ Άνγκολντ καταλήγει με μια αναφορά στο τέλος της βυζαντινής κυριαρχίας και τη διάλυσή της. Το βιβλίο του αποτελεί εισαγωγή σε έναν από τους σημαντικότερους αλλά ελάχιστα γνωστούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς.