Νέος σχολικός άτλας της Ελλάδας  |  Αποστολόπουλος Ανδρέας

ISBN: 978-960-14-1439-3

Αρ. σελίδων 64

10,70€

Special Price9,63€

OR

Λεπτομέρειες

Ένα προσιτό και διδακτικά αξιοποιήσιμο βοήθημα που συνοδεύεται από ένα φροντισμένο ένθετο ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με ασκήσεις χαρτογράφησης, αφομοίωσης εννοιών και εμπέδωσης της ύλης.

  • Διευρύνει τη γεωγραφική μάθηση, στηρίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα, διευκολύνει το διδακτικό έργο του δασκάλου.

  • Περιλαμβάνει τρισδιάστατες εικόνες του αναγλύφου και χάρτες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να στηρίζουν τη σχολική μάθηση.

  • Περιέχει πρόσθετο διδακτικό υλικό (στατιστικά στοιχεία και πίνακες, ιστογράμματα, κλιματογραφήματα, πληροφοριακά κείμενα, φωτογραφίες και άλλα), το οποίο στηρίζει διδακτικές δραστηριότητες και ενεργοποιεί την κριτική σκέψη, δίνοντας κίνητρο για επιπλέον έρευνα και μάθηση.

  • Αναδεικνύεται, μέσα από τις σελίδες του, η ιδιαίτερη ταυτότητα (πολιτισμική, οικολογική, ανθρωπογεωγραφική) κάθε γεωγραφικής περιοχής της πατρίδας μας.

  • Αναλύει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης του ανθρώπου με το χώρο και τις παρεμβάσεις του και τις συνέπειές τους σ’ αυτόν, καθώς και τις αλλαγές και τις εξελίξεις που συμβαίνουν.

  • Τέλος, προσφέρει τη δυνατότητα αφομοίωσης από τους μικρούς αναγνώστες δύσκολων εννοιών μέσα από ένα βασικό λεξιλόγιο γεωγραφίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :