Γενική Λογιστική: Θεωρία και εφαρμογές σύμφωνα με το ΕΓΛΣ  |  Θεόδωρος Χ. Αναστασίου

ISBN: 978-960-14-1402-7

Αρ. σελίδων 712

55,80€

Special Price50,22€

OR

Λεπτομέρειες

Αρχές και Κανόνες

  • Έννοια και περιεχόμενο
  • Λογιστικό κύκλωμα
Εφαρμογές με το ΕΓΛΣ
  • Κατά τη διάρκεια της χρήσης
  • Στο τέλος της χρήσης
  • Λογαριασμοί τάξης
  • Συνάλλαγμα
  • Παραγγελιοδόχοι – Αντιπρόσωποι
  • Υποκαταστήματα
  • Μέθοδοι και συστήματα
  • Βραχύχρονα αποτελέσματα