Θεοδοσία  |  Μόδης Θεόδωρος

ISBN: 9789601435992

Αρ. σελίδων 576

16,99€

Special Price15,29€

OR

Λεπτομέρειες

«Η καταπληκτική ζωή µιας γυναίκας».
Νίκος Γκατζογιάννης, συγγραφέας του βιβλίου Ελένη
 
1923. Ένα νεαρό κορίτσι στην Κωνσταντινούπολη, που είχε χάσει και τους δύο γονείς, παρασύρεται στην τρικυµία της ανταλλαγής µαζί µε τη µικρή αδερφή της. Καταλήγει σε προσφυγικό καταυλισµό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Με αποφασιστικότητα δηµιουργεί νέα ζωή.
 
Διορίζεται δασκάλα στη Φλώρινα. Εκεί γνωρίζει και παντρεύεται έναν νεαρό δικηγόρο υψηλής κοινωνικής θέσης, από µια ιστορική και τραγική µακεδονική οικογένεια. Η ζωή της εκτείνεται µέσα σε έναν αιώνα πολέµου και ειρήνης. Συχνά η θέληση και η επιµονή θα την ανταµείψουν µε ευτυχία, η οποία όµως έρχεται και παρέρχεται. Δύο ισχυρές γυναίκες, ένας γοητευτικός και ακατάβλητος άνδρας και ένα έξυπνο αλλά ασθενικό παιδί.
 
Ο αναγνώστης θα ζήσει αυθεντικές εικόνες από ιστορικά γεγονότα που τείνουν να ξεχαστούν ― Βαλκανικοί Πόλεµοι, Μακεδονικός Αγώνας, ανταλλαγή πληθυσµών, κατοχικό δάνειο, Εµφύλιος Πόλεµος και τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
 
Η Θεοδοσία είχε διάβασµα να κάνει, αλλά δεν είχαν µείνει άλλα κεριά· είχε κάψει το τελευταίο το προηγούµενο βράδυ. Ήταν δεκατριών ετών, είχε µόλις µπει στο παρθεναγωγείο και έπαιρνε τη µόρφωσή της στα σοβαρά. 
Ήταν η µεγαλύτερη από τα τέσσερα αδέρφια, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους· αισθανόταν µια υπευθυνότητα που της έδινε δύναµη. Ούτως ή άλλως ήταν από τη φύση της επιµελής. 
Ήταν περήφανη που πήγαινε σε ένα τόσο καλό ελληνικό σχολείο όπως το Ιωακείµειο Παρθεναγωγείο.