Ο μαύρος κυνηγός  |  

ISBN: 978-960-14-2823-9

Αρ. σελίδων 464

22,42€

Special Price20,18€

OR

Λεπτομέρειες

«Ο μαύρος κυνηγός», τίτλος ενός κεφαλαίου αυτού του βιβλίου, είναι ένα πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας: ένας νέος άντρας που ξεκινά για να γνωρίσει την περιπέτεια κα ι να υποστεί τη μύηση. Θα χρησιμοποιήσει πανούργα τεχνάσματα, αλλά θα εξαφανιστεί για να μη γυρίσει ποτέ. Ο συγγραφέας υπογραμμίζει έτσι πως τον ελληνικό κόσμο, όχι από τη βασιλική οδό της αγοράς, της εκκλησίας του δήμου και της πεδιάδας, αλλά εκκινώντας από το περιθώριο. Το εγχείρημά του είναι όμως σφαιρικού χαρακτήρα και ο υπότιτλός του, Μορφές σκέψης και κοινωνίας στον ελληνικό κόσμο, δηλώνει επαρκώς το περιεχόμενο. Η ελληνική σκέψη –των ποιητών, των μυθολόγων, των φιλοσόφων– και η ελληνική κοινωνία ερευνώνται εδώ όχι καθ’ εαυτές, αλλά η μια σε σχέση με την άλλη, μέσα από το παιχνίδι των αντικατοπτρισμών τους. Με το τέρμα της αναλύσεως αντιλαμβανόμαστε ότι η μια είναι ακατανόητη χωρίς την άλλη.

Τα κείμενα που ακολουθούν σχετίζονται με τέσσερα βασικά θέματα: το χώρο και το χρόνο, έπειτα τους νέους και τους πολεμιστές, ακόμη τις γυναίκες, τους δούλους και τους τεχνίτες και τέλος την πόλη σαν σκέψη και σαν βίωμα. Η κοινή φιλοδοξία των μελετημάτων αυτών, που συνθέτουν το σημαντικότερο ίσως και σίγουρα το πιο γοητευτικό έργο του Pierre Vidal-Naquet, με το οποίο τα «Νέα Σύνορα» εγκαινιάζουν τη σειρά Αρχαία Γράμματα, είναι να διαβαστούν από ένα κοινό που ξεπερνά κατά πολύ τον κλειστό κύκλο των ειδικών.