Ο εκπαιδευτικός και το αναλυτικό πρόγραμμα στο ελληνικό γυμνάσιο: μια σχέση αμηχανίας  |  Διάμεση Κυριακή

ISBN: 978-960-14-1348-8

Αρ. σελίδων 184

50,72€

Special Price45,65€

OR

Λεπτομέρειες

Ποια είναι η σχέση Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ) και σχολικού εγχειριδίου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα; Σε ποιο βαθμό τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα του ΑΠ; Κατά πόσο μέσα από αυτά τα εγχειρίδια μπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι που θέτει το ΑΠ; Σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από τα εγχειρίδια η διδακτική μεθοδολογία που το ΑΠ προτείνει; Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση στο ελληνικό γυμνάσιο; Τα εγχειρίδια γράφονται σύμφωνα με το ΑΠ, το ΑΠ συντάσσεται με βάση τα ήδη υπάρχοντα εγχειρίδια ή οι δύο αυτές παράμετροι της διδασκαλίας αποκλίνουν τελείως μεταξύ τους;
Στην παρούσα ανάλυση, μέσα από τη μελέτη των κειμένων και των ερωτήσεων που συνοδεύουν τα σχολικά εγχειρίδια για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στο γυμνάσιο, ανακαλύπτουμε τη «σχέση αμηχανίας» μεταξύ σχολικών εγχειριδίων και αναλυτικών προγραμμάτων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :