Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου  |  Θαλασσινού Μαρία Κ.&Αλέφαντος Κ. Νικόλαος

ISBN: 978-960-14-1453-9

Αρ. σελίδων 354

15,21€

Special Price13,69€

OR

Λεπτομέρειες

  • Προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας.
  • Πρακτική προσέγγιση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
  • Νοηματικές προεκτάσεις στις θεματικές ενότητες του σχολικού βιβλίου.
  • Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και του τετραδίου εργασιών.
  • 10 Κριτήρια Αξιολόγησης με τις αντίστοιχες απαντήσεις.