Μάνατζμεντ και Διοίκηση Επιχειρήσεων  |  Παντουβάκης Άγγελος Μ.&Καρακασνάκη Μαρία Χ.

ISBN: 978-618-5513-19-1

Αρ. σελίδων

58,30€

Special Price52,47€

OR

Λεπτομέρειες

Το µάνατζµεντ των σύγχρονων οργανισµών είναι µια συνεχής διαδικασία επίτευξης οικονοµικών στόχων, αποτελεσµατικής διαχείρισης πόρων, ικανοποίησης εργαζοµένων και κάλυψης αναγκών των πελατών. Η επιτυχία και η αποτυχία διαχωρίζονται από µια λεπτή γραµµή και η ισορροπία αναδεικνύεται µια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας του µάνατζµεντ σε ένα πλαίσιο διαρκών ανατροπών, ευκαιριών, ανακατατάξεων, απρόβλεπτων παραγόντων; Μήπως η επίτευξη των όποιων στόχων, η ευελιξία αλλαγής, η ταχύτητα;
 
Ποιοι είναι παράγοντες αξιολόγησης λήψης καλύτερων αποφάσεων και σύνταξης αποτελεσµατικότερων στρατηγικών σχεδίων; Μήπως η δυνατότητα ταχείας αναπροσαρµογής στις αλλαγές, τα εναλλακτικά πλάνα, η πλήρης αξιοποίηση όλων των δεδοµένων, η ισχυρή εταιρική κουλτούρα και η εταιρική υπευθυνότητα;
 
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των καλών στελεχών; Μήπως οι γνώσεις, η εµπειρία, η προσήλωση στον στόχο, η αφοσίωση στην εταιρεία, η προσπάθεια, η µαχητικότητα;
 
Πώς δηµιουργούµε επιτυχηµένες οµάδες στελεχών; Μήπως προσφέροντας αµοιβές και ανταµοιβές, κίνητρα, καλό εργασιακό περιβάλλον, ανθρωποκεντρικά συστήµατα διοίκησης;
 
Αυτά είναι µερικά από τα θέµατα που πραγµατεύεται το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας και η συγγραφή του οποίου υπήρξε µια διττή πρόκληση: για εσάς να το διαβάσετε και για εµάς να διαπιστώσουµε ότι πέτυχε τον στόχο του που δεν είναι άλλος από το να προσφέρει το εφόδιο της ευρείας γνώσης στον σπουδαστή και τον όποιο αναγνώστη.
 
Άγγελος Μ. Παντουβάκης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά
 
Μαρία Χ. Καρακασνάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιά