Το δικό μου βιβλίο ΑΒΓ  |  

ISBN: 978-960-14-3414-8

Αρ. σελίδων 72

9,90€

Special Price8,91€

OR

Λεπτομέρειες

Τα βιβλία θα βρίσκονται πάντα στον πυρήνα της κατάλληλης παιδικής ανάπτυξης σε επίπεδο προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Μέσα απ’ αυτά τα ΅ικρά παιδιά διδάσκονται τις δεξιότητες που είναι θε΅ελιώδεις για την επιτυχία καθώς ΅εγαλώνουν, όπως η γνωστική ικανότητα, η βελτίωση της γλώσσας και η ενίσχυση της συγκέντρωσης.

Επίσης τα βοηθούν να αναπτύξουν αρκετά άλλα στοιχεία που είναι ση΅αντικά για ένα ολοκληρω΅ένο άτο΅ο, καθώς ένα καλό βιβλίο θα ξεκλειδώσει τη φαντασία τους ώστε να οδηγηθούν σε απεριόριστα ύψη δη΅ιουργικότητας και άπειρα βάθη συναισθη΅άτων.

Κάθε νέο βιβλίο που διαβάζουν τα παιδιά αποτελεί ΅ια εντελώς νέα προοπτική στον τρόπο ΅ε τον οποίο λειτουργεί ο κόσ΅ος ΅ας. Αυτό τελικά επιτρέπει στον εγκέφαλό τους να εκτεθεί σε ένα ευρύτερο πεδίο εννοιών που αφορούν την ευθύνη, τη δη΅ιουργικότητα και την ατο΅ικότητα, στοιχεία που θα τα καταστήσουν ικανά να βιώσουν τη ζωή ΅ε πληρότητα.
 
Με το βιβλίο αυτό τα παιδιά θα ασκηθούν στα γρά΅΅ατα της αλφαβήτας και θα καταλάβουν ότι η γλώσσα είναι και διασκέδαση. 
 
Τέλος, όταν τα παιδιά ολοκληρώσουν τις ασκήσεις που υπάρχουν σε κάθε σελίδα, ΅πορούν να κολλήσουν τα αυτοκόλλητα. Το ΜΠΡΑΒΟ είναι πάντα ση΅αντικό για κάθε προσπάθεια.