Μακροσύστημα και Ευρωσύστημα  |  Μηλιαράκης Ι. Πέτρος

ISBN: 978-960-14-2054-7

Αρ. σελίδων 182

15,21€

Special Price13,69€

OR

Λεπτομέρειες

Η «φύση» του χρήματος ως χαρτονομίσματος, η «δημιουργία» και η «επιβολή» του ως αναγκαστικού μέσου πληρωμών είναι ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο. Πρωτίστως, όμως, είναι και «νομικό» φαινόμενο, καθόσον προϋποθέτει κυρίαρχο Κράτος ή, άλλως, κυρίαρχη υπερεθνική βούληση – δηλαδή ακαταγώνιστη βούληση επιβολής. Η «φύση», λοιπόν, του χρήματος και η «μετεξέλιξή του σε νόμισμα» αποτελούν καίρια αντικείμενα της νομικής και οικονομικής επιστήμης.
Περαιτέρω, οι τρόποι με τους οποίους το χρήμα επηρεάζει το «μακροσύστημα» και το «ευρωσύστημα» και οι συνέπειες επ’ αυτών αφορούν τις «τεχνικές» και τα «εργαλεία» της σύγχρονης διεθνούς οικονομικής και νομισματικής επιστήμης.
Παραλλήλως, όμως, η όλη αυτή «προβληματική» αφορά και τους νομικούς που ερμηνεύουν τους κανόνες δικαίου, οι οποίοι καταλαμβάνουν και ρυθμίζουν κανονιστικώς το όλο σύστημα.
«Στα πλαίσια της ιστορίας της κυκλοφορίας του χρήματος, παρατηρείται το εξής οξύμωρο σχήμα: Το αρχικό χρήμα –το μεταλλικό– κυκλοφορούσε επειδή “είχε αξία”. Αντιθέτως, υπό το σημερινό καθεστώς του νομίσματος, το χρήμα αποκτά αξία “επειδή κυκλοφορεί”».
«Υπό το σύστημα του Bretton Woods, το συναλλαγματικό κίνδυνο έφερε ο δημόσιος τομέας. Όταν, όμως, το σύστημα αυτό κατέρρευσε, ο κίνδυνος απλώς ιδιωτικοποιήθηκε!»

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ


«Στην ίδια τη ζωή, οι διαφορετικές σφαίρες δράσης και τα ΅έσα αυτών των επι΅έρους σφαιρών αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοδιαπλέκονται, αλληλοεξαρτώνται. Με αυτή την έννοια, καθήκον της επιστή΅ης είναι να εντοπίζει την ιδιαιτερότητα του κάθε ΅έσου, όπως είναι το χρή΅α, αλλά και τον τρόπο που αυτό το ιδιαίτερο ΅έσο επηρεάζει και επηρεάζεται από άλλες σφαίρες δράσης και τα ΅έσα τους, όπως είναι το δίκαιο. Ο συγγραφέας του παρόντος έθεσε ως στόχο να υπηρετήσει τη διερεύνηση ΅ιας τέτοιας σχέσης.
Εκείνης του χρή΅ατος ΅ε το δίκαιο, και ειδικότερα ΅ε το Οικονο΅ικό ?ίκαιο».

Από τον Πρόλογο του Νίκου Κοτζιά

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :