Το βιβλίο των Μαθηματικών Γ΄Δημοτικού τεύχος Α  |  Κονταράκης Σπύρος&Ζημιανίτης Κώστας

ISBN: 978-960-14-1428-7

Αρ. σελίδων 240

OR

Λεπτομέρειες

  • Θεωρητική προσέγγιση των νέων μαθηματικών εννοιών
  • Παραδείγματα εμπέδωσης
  • Λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου
  • Λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου του μαθητή
  • Επιπλέον ασκήσεις και προβλήματα προς λύση