Τα μαθηματικά για παιδιά από 5 έως 16 ετών  |  Τρέσσου Ευαγγελία

ISBN: 960-236-787-3

Αρ. σελίδων 203

13,25€

Special Price11,93€

OR

Λεπτομέρειες

Η μαθηματική εκπαίδευση εντάσσεται μέσα στο σχολείο. Λειτουργεί λοιπόν σε ένα σύστημα κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών, κανόνων και επιθυμητών συμπεριφορών και συνεπώς επηρεάζεται από το σύστημα αυτό και σε ένα βαθμό το εκφράζει. Περιεχόμενο και στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην ίδια τη μαθηματική επιστήμη, την παιδαγωγική και την ψυχολογία αλλά και από τις πιέσεις που ασκούνται από τους τομείς της παραγωγής, της τεχνολογίας και της επαγγελματικής αντιπαραθέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Η διδασκαλία των μαθηματικών, στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, πιέσεων, επιρροών και αντιπαραθέσεων, καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικά και δύσκολα ζητήματα και να ικανοποιήσει διαφορετικούς σκοπούς, ανάγκες και απαιτήσεις. Αυτά τα ζητήματα, που έχουν αποτελέσει το θέμα πολλών συζητήσεων και επιστημονικών κειμένων, διαπραγματεύεται η εργασία Τα μαθηματικά για παιδιά από 5 έως 16 ετών (Mathematics from 5 to 16). Το Mathematics from 5 to 16 είναι κυρίως ένα πλαίσιο ιδεών και προτάσεων που βοηθάει τους/τις εκπαιδευτικούς να οργανώσουν τη διδασκαλία τους σε πιο ευέλικτα πλαίσια. Μπορεί να συμβάλει στο να τεθούν αυτονόητα που έχουν δημιουργηθεί για τη φύση και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Ως πηγή ιδεών για την ανανέωση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των στόχων της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι χρήσιμο όχι μόνο για τους/τις εκπαιδευτικούς αλλά και για όσους και όσες σχεδιάζουν εκπαιδευτική πολιτική, αποφασίζουν για το περιεχόμενο της μαθηματικής εκπαίδευσης και δημιουργούν διδακτικό υλικό.