Μαθηματικά γ' γυμνασίιου α' τεύχος  |  Μιχαήλογλου Στέλιος&Τόλης Ευάγγελος

ISBN: 978-960-14-1576-5

Αρ. σελίδων 480

OR

Λεπτομέρειες

  • Διάρθρωση σε υποπαραγράφους για καλύτερη εμπέδωση της ύλης
  • Εισαγωγή των παραγράφων με πρόβλημα, βάσει του οποίου αναπτύσσεται η θεωρία της αντίστοιχης παραγράφου
  • Μεθοδολογία ασκήσεων
  • Λυμένες οι περισσότερες ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
  • Πληθώρα λυμένων ασκήσεων με παρατηρήσεις ή σχόλια, όπου κρίνεται αναγκαίο
  • ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ υψηλότερου επιπέδου με υποδειγματικό τρόπο σκέψης και επίλυσης
  • ΕΞΑΣΚΗΣΗ, που περιέχει όλες τις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ του νέου σχολικού βιβλίου
  • Επαναληπτικές Ασκήσεις και Διαγωνίσματα με τις Απαντήσεις τους στο τέλος του βιβλίου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :