Η κρίση και η διέξοδος  |  Κατρούγκαλος Γιώργος

ISBN: 978-960-14-2574-0

Αρ. σελίδων 400

13,83€

Special Price12,45€

OR

Λεπτομέρειες

Για να αναζητήσουμε διέξοδο από την κρίση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταλάβουμε τις γενεσιουργούς αιτίες της, τόσο τις διεθνείς, όσο και τις εθνικές. Οι αμαρτίες και η ανικανότητα του ελληνικού πολιτικού συστήματος επέτειναν ακραία στη χώρα μας τις διαλυτικές της συνέπειες. Πρόκειται όμως για μια γενικότερη κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, η οποία διαπλέκεται με τη στρεβλή οικονομική αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συνταγή των μνημονίων αποτελεί φάρμακο πιο θανατηφόρο από την αρρώστια, εφόσον επιταχύνει τη διαδικασία εγκατάλειψης των θεσμών του κοινωνικού κράτους και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και διόγκωσης του χρέους. Και όμως, υπάρχει διέξοδος...

Η υπέρβαση της κρίσης δεν απαιτεί τίποτα λιγότερο από την επιδίωξη αυτού που ως χθες φαινόταν αδύνατο. Όσα έγραφε ο Μ. Βέ΅περ, στην ανάλογη, ζοφερή εποχή του Μεσοπολέ΅ου, είναι σή΅ερα πιο επίκαιρα από ποτέ: "Μπροστά ΅ας δεν βρίσκεται η άνθιση και το θέρος, αλλά ΅ια πολική νύχτα παγερού σκότους και αντιξοοτήτων... Είναι απόλυτα σωστό -και όλη η ιστορική ε΅πειρία το επιβεβαιώνει- ότι ο άνθρωπος δεν θα πετύχαινε ποτέ το εφικτό, εάν δεν πάσχιζε επανειλη΅΅ένα να πραγ΅ατοποιήσει το ανέφικτο... Και ακό΅η και εκείνοι που δεν είναι ούτε ηγέτες ούτε ήρωες πρέπει να οπλιστούν ΅ε τέτοια ψυχική δύνα΅η που να αψηφούν ακό΅η και το θρυ΅΅άτισ΅α όλων των ελπίδων τους. Χωρίς αυτή τη δύνα΅η δεν θα ΅πορέσουν να κατορθώσουν ούτε αυτό που είναι σή΅ερα δυνατό".