Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Υφαντή Αμαλία

Η Αμαλία Υφαντή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Πολιτικής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων Diploma in Education
και Master of Education, καθώς και του διδακτορικού διπλώματος Ph.D. του University of London Institute of Education. Είναι ενεργό μέλος
διεθνών και ελληνικών επιστημονικών εταιρειών, κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και Editor του περιοδικού International Journal of Educational Administration and Policy Studies.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην πολιτική του αναλυτικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών αλλαγών, σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ελέγχου, παγκοσμιοποίησης και εκπαιδευτικών πρακτικών, επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και πολιτικών για την προαγωγή της υγείας.

Έχει επιμεληθεί σε συνεργασία την έκδοση δύο βιβλίων και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, τόμους βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Βιβλιογραφία: