Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τρέσσου Ευαγγελία

Η Ευαγγελία Τρέσσου είναι επίκουρος καθηγήτρια της Παιδαγωγικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού της διπλώματος, σε δημοτικά σχολεία στην Αγγλία και, πριν αποκτήσει το διδακτορικό της δίπλωμα, σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Από το 1991 συμμετέχει σε προγράμματα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών λιγότερο ευνοημένων ομάδων.
Σ΄ αυτό τον τομέα δραστηριοτήτων της εργάστηκε ως υπεύθυνη για την εκπαίδευση των παιδιών των οικογενειών των ομάδων στόχου σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το POVERTY3, το HORIZON II και το EROSOUVERTURE. Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις των δύο φύλων με τα μαθηματικά, με εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά κοινωνικών και πολιτισμικών μειονοτήτων και ειδικότερα με προβλήματα που συναντούν στα μαθηματικά. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σ' αυτούς τους τομείς και έχει πάρει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια και σε διακρατικές επιστημονικές συναντήσεις.

Βιβλιογραφία: