Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ρου Ζαν-Πολ

Ο Ζαν-Πολ Ρου έχει ασχοληθεί με εθνολογικές μελέτες και ιδιαίτερα με
την ιστορία των αλταϊκών φυλών.
Μερικά από τα έργα του είναι: Les Explorateurs au Moyen age, Islam,
Faune et flore sacrees dans les societes altaiques, Turquie, Etudes d'
iconographie islamique, La Religion des Turcs et des Mongols, Les
Traditions des nomades de la Turquie meridionale.

Βιβλιογραφία: