Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ραυτόπουλος Γιώργος Απ.

Ο Γιώργος Απ. Ραυτόπουλος γεννήθηκε στη Βελίνα Κορινθίας. Σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στην Αθήνα. Διατέλεσε γενικός
γραμματέας και πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
(ΓΣΕΕ), μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ΣΕΣ) και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων
(ΔΣΕΣ), μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου
δραστηριοποιήθηκε ως αντιπρόεδρος της μεικτής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Κύπρου και των Επιτροπών Πολιτισμού,
Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης-Ανάπτυξης και
Συνεργασίας και Αναφορών. Διατέλεσε επίσης γενικός γραμματέας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του και μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής (ΚΕ) από το 1977.

Βιβλιογραφία: