Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Πρεστίπινο Μικέλε

Ο Μικέλε Πρεστίπινο εισήχθη στο δικαστικό Σώμα το 1984 και
εργάζεται στην εισαγγελία του Παλέρμο. Στέλεχος της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Δίωξης της Μαφίας, έχει ερευνήσει προς διάφορες κατευθύνσεις το σύστημα
Προβεντσάνο, τόσο το οικονομικό-χρηματοπιστωτικό όσο και το επιχειρησιακό.

Βιβλιογραφία: