Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Παναρίτη Έλενα

Η Έλενα Παναρίτη (με σπουδές, μεταξύ άλλων, στο Αμερικανικό
Κολέγιο Ελλάδας, στο Johns Hopkins University, στο Harvard University, και M.A.
in International Economics and European Studies, Ουάσινγκτον, DC, 1991, Masters
Diploma in International Economics, Μπολόνια, Ιταλία, 1990, Masters in Business
Administration, Φοντενεμπλό, Γαλλία, 2003) είναι ειδική στα ιδιοκτησιακά
δικαιώματα, στη δημιουργία αγορών στον τομέα των δύσκολα ρευστοποιήσιμων
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και στη διαχείριση του δημόσιου τομέα. Σήμερα
είναι επικεφαλής του Panel Group (http://www.panelgroup.com),
μιας εξειδικευμένης συμβουλευτικής ομάδας που επενδύει στις υποτιμημένες
ακίνητες περιουσίες και παρέχει συμβουλές για τη μετατροπή της άτυπης
ιδιοκτησίας και για τη σχετιζόμενη μ’ αυτή δημόσια πολιτική. Διδάσκει θέματα
οικονομίας σχετικά με τη στέγη και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας πολιτικής, με
επίκεντρο την ακίνητη περιουσία, στη Σχολή Wharton, στο Πανεπιστήμιο της
Πενσιλβάνια, και στη Σχολή Προωθημένων Διεθνών Σπουδών, στο Johns Hopkins
University. Στα έντεκα χρόνια που εργάστηκε ως οικονομολόγος της Παγκόσμιας
Τράπεζας ηγήθηκε της προσπάθειας για την προώθηση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων
στο Περού.

Βιβλιογραφία: