Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Παναγιωταρέα Άννα

Η Άννα Παναγιωταρέα σπούδασε Κλασσική Φιλολογία στην Ελλάδα
και Συγκριτική Λογοτεχνία στην Αγγλία. Εργάζεται ανελλιπώς από το 1975 στα
μεγαλύτερα ΜΜΕ ―έντυπα και ηλεκτρονικά― ως πολιτική συντάκτρια και συντονίστρια
πολιτικών εκπομπών. Διδάσκει από το 1994 στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τεχνικές Έρευνας και Συνέντευξης, Ανάλυση-σύνθεση
Ειδήσεων.
Τα κυριότερα δημοσιεύματά της είναι: Ο Διχασμός του Γ. Σεφέρη, Εκδ.
Βιβλιοπωλείον της «ΕΣΤΙΑΣ», η διδακτορική της διατριβή Όταν οι Αστοί Έγιναν
Πρόσφυγες
, Εκδ. Παρατηρητής, Ομολογίες Παράλληλες, Εκδ. Παρατηρητής,
Κι ’σεν πώς σ’λεν; Χαρίλαος Φλωράκης, Εκδ. Καστανιώτη, Ο Kυρίαρχος των
Οκτώ
, Εκδ. A. A. Λιβάνη.

Βιβλιογραφία: