Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Πάλεϊ Κλαιρ

H Kλερ Πάλεϊ, OBE, BA, LLB (CAPE), PhD (LOND), MA (OXON), LLD
(Hon Belfast), είναι πρώην μέλος, εκ μέρους του Hνωμένου Bασιλείου, της
υποεπιτροπής των Hνωμένων Eθνών για την Aποτροπή των Διακρίσεων και την
Προστασία των Mειονοτήτων (1988-1998) και πρώην σύμβουλος επί συνταγματικών
θεμάτων του προέδρου της Kύπρου (1980-2004).

Βιβλιογραφία: