Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Οικονομίδης Γ. Ματθαίος

Ο Ματθαίος Γ. Οικονομίδης
γεννήθηκε στη Λευκωσία.

Ακολούθησε ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική, στη Στρατηγική Ανάλυση, στις Διεθνείς Σχέσεις,
στην Ιστορία, στη Διεύθυνση
και τη Δημόσια Διοίκηση.

Εκπόνησε είκοσι έξι επιστημονικά συγγράμματα και διατριβές.

Διαλέξεις παραχώρησε σε ακαδημαϊκούς κύκλους πανεπιστημίων της Ολλανδίας, της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας.

Υπηρέτησε ως Ανθυπολοχαγός
των Μονάδων Καταδρομών κατά
τις επιχειρήσεις ενάντια στην τούρκικη εισβολή το καλοκαίρι του 1974.

Βιβλιογραφία: