Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Μασελό Ναταναέλ

Ο Ναταναέλ Μασελό είναι διδάκτωρ φιλοσοφίας και εκπαιδευτικός. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου

προσωπικής ανάπτυξης Philothérapie – Libérez-vous par la philosophie, µε το οποίο συστήνεται ως «φιλοσοφοθεραπευτής».
 
Στόχος των δραστηριοτήτων του είναι να επιτρέψει την οικειοποίησητων άφθονων, ισχυρών και ανεκτίµητων πόρων
της φιλοσοφίας από όλους, ακόµη και από αυτούς που δεν έχουν σχολικό ή πανεπιστηµιακό υπόβαθρο.
 
Ως «φιλοσοφοθεραπευτής», θεωρείται συνοµιλητής που θέτει τις φιλοσοφικές του γνώσεις στην υπηρεσία των άλλων µε επαγγελµατικό, υπεύθυνο και καλοπροαίρετο τρόπο.
 

Βιβλιογραφία: